Finanční instituce

Finanční instituce jsou takové společnosti, které mají podnikatelských charakter. Nabízí finanční produkty a zároveň tak poskytují finanční služby, včetně poradenství, které je s tím velmi úzce spjato a bez kterého to většinou ani nejde. Činnost těchto institucí podléhá zákonu. Společnosti, aby mohli vykonávat tuto činnost, musí vlastnit licenci, kterou vydává pouze stát. Bez této licence není možné tuto činnost vykonávat! Nad činnostmi finančních institucí je neustále dohlíženo a regulováno státem.Finanční instituce.jpg
Dělení finančních institucí Nebankovní – hypotéky – úvěry.cz je velmi jednoduché a to proto, že se obecně dělí jen na investiční a neinvestiční. Mezi investiční zařídíme depozitní a úvěrové funkce, obchodování s cennými papíry, mezi investiční řadíme zejména pojištění a jím podobné.
Dále se můžeme setkat s pojmy, jako je bankovnictví, nebankovní instituce, pojišťovnictví nebo ostatní licencované instituce a subjekty.
Do bankovnictví se zahrnují klasické banky, platební instituce a instituce elektronických peněz. Nebankovní instituce jsou takové instituce, které poskytují investiční služby. Zde stojí rozhodně za zmínku obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a fondy. Nesmíme však zapomínat na penzijní fondy a burzy. Do oblasti pojišťovnictví patří klasické pojišťovny, ale také zajišťovny. Bankovní instituce.jpgZajišťovna je taková právnická osoba, která bere část rizik. Jsou to takové pojišťovny, které za úplatu poskytují pojišťovnám pojištění rizika. Mezi lidmi však není moc známá, takže o ní lidé moc neví. Ostatní licencované instituce a subjekty jsou zejména provozovatelé vypořádacích systémů, garanční fondy, centrální depozitář cenných papírů, státní formy, zpracovatelé mincí a bankovek a mnoho dalšího.
Toto je jen stručný přehled finančních institucí, které na našem trhu působí. Tak ať máte obecné informace a hlavně víte, jaké společnosti s jakými produkty a služby můžete oslovit.