Jaké známe druhy cenných papírů?

Problematika cenných papírů se učí na všech typech ekonomických škol, možná okrajově i na gymplech ale na ostatních školách nikoliv. Přitom je to velice zajímavá záležitost. Cenné papíry jsou součástí soukromého práva. Jedná se o druh listiny, se kterou musí souhlasit obě strany, tedy osoby. Vydavatel cenného papíru se nazývá emitent a může to být jak fyzická či právnická osoba, tak také například stát.
S cenným papírem je vždy spojena nějaká hodnota majetku. V praxi existuje řada druhů, jaké to tedy jsou, ?
bankovky v záhonku.jpg
Nejznámější jsou asi podílové listy, dluhopisy, akcie, směnky nebo šeky.
Podílový listje doklad, jehož obsahem je vymezení vlastnictví nebo spoluvlastnictví. Je to jeden z prostředků, se kterým se obchoduje na kapitálovém trhu.
Dluhopis, jinak řešeno obligace je dokument, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky případně vyplacení výnosů či dalších specifikovaných povinností.
Akcie, její majitel se nazývá akcionář, který vložil nějaký majetkový podíl (finanční prostředky) do konkrétní akciové společnosti. Je tedy oprávněn podílet se na zisku společnosti například formou dividendy nebo tantiémy. Majitel akcie se také může účastnit valné hromady a může se podílet na likvidačním zůstatku společnosti. S akcií je také možné obchodovat na burzách, kde je stanovována i její cena, který vychází z nabídky a poptávky.
Šekje platební formulář, který obsahuje několik povinných náležitostí. Po jejich vyplnění se z něj stává platební prostředek a vlastník může v bance požádat o vyplacení uvedené částky.
vypisování šeku.jpg
Toto jsou asi nejběžnější cenné papíry, se kterými se můžeme v praxi setkat. Všechny ale musí obsahovat povinné náležitosti, jinak jsou výše uvedené dokumenty neplatné. Velmi komické ale je, že si cenný papír můžete nechat napsat na jakýkoliv papír, klidně i na toaletní, ale pokud bude obsahovat všechny náležitosti, tak je platný.