Jakým způsobem můžeme rozlišovat ceny?

Diferenciace cen –znamená, že se ceny mění podle stanovených podmínek, tudíž se jedná o vhodný nástroj pro zlepšení pozice na trhu a rozsahu prodeje. Aby však podnik mohl využívat tento způsob, neměla by být změna využití kapacity spojená se změnou průměrných nákladů, a každý kupující by měl být ochotný získat výrobek za jinou cenu. Může se jednat například o denní a noční proud elektriky, kdy noční proud je mnohem levnější.
znak procenta
Diskriminace cen –znamená různé ceny pro různé spotřebitele. Pravidla pro diskriminaci ceny stanovuje zákon o ochranu hospodářské soutěže, který vymezuje zakázané dohody mezi subjekty (např. o vzájemném prodeji zboží). Aby však mohla být diskriminace cen využita, je potřeba splnit podmínky (zejména podmínka týkající se oddělení trhů neboli kupujících). Existují proto například slevy spojené s určitými skupinami obyvatelstva (studenti, senioři, rodiny…). Setkal se s tím snad každý z nás, například do zoologické zahrady jsou k dispozici zlevněné vstupenky. Rovněž však může docházet k diskriminaci cen podle umístění (například sedadla v divadle – první řady jsou dražší, balkon je s příplatkem, lóže zahrnuje také příplatek, apod.).
papírové vstupenky
Cenová rozhodování však ovlivňuje také konkurenční prostředí. Čím více se situace na trhu přibližuje monopolu, tím více této firmě rostou možnosti k ovlivňování tržní ceny. Monopolní trh je proto považován za ideál samostatného rozhodování. Oligopolní trh je charakteristický poměrně stabilními cenami. Proto firmy, působící na oligopolním trhu, budou chtít zachovat cenu při využití stávající kapacity i přesto, že se změní náklady na jednotku tohoto výkonu a to především z toho důvodu, aby nevyvolaly cenovou válku, která je na tomto trhu velice riskantní záležitostí. Aby oligopolní firma dosáhla v cenové válce úspěchu, měly by být podmínky na tomto trhu dokonalé (stejná struktura poptávky, stejné konkurenční podmínky). Zároveň by však náklady jedné firmy musely být mnohem příznivější než náklady druhé firmy, aby byla schopná snížit cenu a pokrýt tak celkovou poptávku na trhu.