Nadávky u dětí

Ovlivnit slovní zásobu vašeho dítěte můžete jenom do určitého věku, kdy si před ním dáváte extrémní pozor, abyste nevyslovili něco, co do dětské pusy nepatří. Dospělí mají totiž ve zvyku vyjadřovat jejich pocity a myšlenky poměrně vulgárním způsobem a není správné, aby si z toho děti braly příklad.

naštvaný kluk

Dávejte si pozor na to, co doma říkáte

I když si většina rodičů myslí, že jejich dítě přišlo k vybranému slovníku od svých vrstevníků, často pochytí první nadávky a vulgarismy už z prostředí domova.

•       V takovém případě, kdy pozorujete, že vaše dítě používá slova, která nejsou vhodná a nerozumí jim, musíte se při vulgárním vyjadřování veškerých skutečností, v komunikaci polepšit.
slova na dlaních

V lepším případě, byste měli vyřadit z vaší slovní zásoby všechna slova, která by o vás vyjadřovaly, že nepatříte mezi lidi, kteří se umějí chovat slušně. Když už se tak stane a před vaším dítětem vám nějaká ta nadávka unikne z pusy, musíte mu vysvětlit, že se běžně nepoužívá a není hezké, aby ji komukoliv říkalo ve společnosti.
naštvaný emotikon

Vliv ostatních dětí

Samozřejmě se musíte připravit i na to, že díky kolektivu, ve kterém se vaše dítě pohybuje, se dozví mnoho postřehů – včetně ne příliš vhodných slov, které se slušnému chování vymykají. Vyhnout se tomu, aby se o nich dozvědělo pravděpodobně nemůžete, ale je rovněž nevyhnutelné, abyste si s vašim dítětem promluvili o tom, kde a komu se nevhodné nadávky neříkají.

•       V poměrně složité době se musíte vyrovnat i s tím, že se stanou nadávky běžnou součástí hovorové komunikace, kterou bude vést se svými kamarády.

Jistě se vám to zamlouvat nebude, ale můžete se postarat o to, aby nimi šetřilo a nepoužívalo jich v rozhovorech s vámi a lidmi, kteří pro vás a pro něho vystupují jako autorita. A nemějte obavy, jednou dospěje do stádia, kdy jich omezí nebo nebude pokládat za důležité, vyjadřovat se s jejich pomocí.