Pěstování vinné révy

Věděli jste, že vinná réva a víno je , například pokud ji vysadíte na vaši zahradu na pergolu? Při přípravě pěstování je třeba věnovat pozornost nejenom výběru vhodné odrůdy vinné révy, nejvhodnějšímu místu pro pěstování vinné révy a přípravě půdy, ale i výsadbě samotné vinné réva a jejímu následnému prořezávání během let růstu.
zelené hrozny

Řez vinné révy

Řez vinné révy je vlastně nejnáročnější práce, která vás čeká, když se vaše vinné révy po zasazení ujme a začne růst. Zjara vinná réva začíná rašit a z jejích hlavních oček začínají vyrůstat silné výhony. Mimo těchto výhonků však vyrůstají na vinné révě též další, slaboučké výhony, které je třeba během růstu na vinné révě odstraňovat. Po odstranění těchto slaboučkých výhonků by měly na révě zůstávat pouze dva hlavní a velice kvalitní výhonky.
plesnivé hrozny

Péče o sazenice

Časně na jaře je rovněž třeba výhonky vinné révy zakrýt zeminou, kterou přihrnete k sazenici do kopečku, kterému se říká růvek. Tento kopeček zůstává nahrnutý u sazenice až do měsíce června, kdy jej můžete postupně rozhrnovat od sazenic.
fialové hrozny

Upevnění k opoře

V průběhu měsíce července jsou dva hlavní výhonky vinné révy již natolik silné, abyste mohli ten silnější z nich začít opatrně vést podle opory, kterou již máte dopředu připravenou. Zavedení vinné révy k opoře provedete tak, že její silný výhonek uvážete buďto ke kolíku, drátěnému pletivu, anebo k pergole. Druhý, slabší výhonek vinné révy můžete buďto zcela odstranit z révy, anebo jej můžete také zkrátit přibližně na délku patnácti centimetrů. Zkrácení výhonku má potom tu výhodu, že tento výhonek bude během růstu vinné révy vytvářet množství nových oček. Tyto očka je pak později možné využít, například tehdy, pokud by se stalo, že by hlavní výhonek vinné révy během zimních měsíců zmrzl.