Český selský rozum v oblasti financí

Ze všech zemí západní Evropy, Češi mají poměrně dobrý pocit z toho, jak s penězi, které si našetřili, zacházejí. Z výzkumu vyplynulo, že Češi mají poměrně dobrou kontrolu nad svými financemi, na rozdíl od mnohých  jiných zemí Evropské unie.

Průzkum zahrnoval celkem čtrnáct zemí Evropy, v nichž se zkoumala finanční gramotnost národů. Výzkum se soustředil hlavně na to, jak rozdílně či totožně přistupují země ke svým penězům, jak s nimi vycházejí, kolik dluží, jak si spoří, ale také jak je poté utrácejí.

·         Podle výzkumu Češi k penězům přistupují racionálně a logicky
·         Více než osmdesát procent Čechů dokládá, že mají kontrolu nad tím, jak oni či jejich rodina finančně hospodaří
·         Devadesát procent národa skutečně má správně finančně zajištěnou budoucnost a kontrolu nad finančním tokem

Bramborová medaile
Ve výzkumu, který se zabýval tím, jak gramotných je čtrnáct vybraných zemí, Česká republika skončila na čtvrtém místě. Jak vypadá žebříček před námi?
1.       Nizozemsko
2.       Lucembursko
3.       Německo
4.       Česká republika

Podle České národní banky vidí Češi svou finanční situaci zpravidla pesimističtěji, než jaká je ve skutečnosti. Ovšem zdá se, že si peníze, které si naspoříme, neumíme pořádně užít.

–          Ze všech čtrnácti zemí, které se účastnily průzkumu, jsou pro Českou republiku peníze nejdůležitější položkou na seznamu vlastnictví. I z toho důvodu je každý druhý Čech pevně obeznámen s příjmy a výdaji, které má za týden či měsíc.

–          Také se ukázalo, že Češi ze všech zemí nejlépe platí své účty a dávají si záležet, aby je platili včas. Více než devět desetin občanů naší republiky vypovědělo, že mají dostatečný finanční příjem na to, aby měsíčně dokázali platit veškeré své výdaje.

–          Češi jsou na své peníze nejopatrnější ze všech evropských zemí společně s Polskem. Avšak společně s Maďarskem jsme vysoce skeptičtí k naší finanční situaci, co se příjmů týče.