Investovat do výzkumu

Pokud jste se rozhodli podnikat a to spíše ve velkém stylu, určitě je celá řada věcí, do kterých byste měli investovat.  Týká se to především.
·          Webových stránek
·         Grafického zpracování tiskovin i grafické podoby webových stránek
·         Kvalitní reklamy
·         Marketingového průzkumu (výzkumu) trhu

Průzkum trhu je velmi důležitý a hodně Vám může pomoci, aby Vaše podnikání bylo úspěšné. Pokud chcete být úspěšní, určitě by Vás mělo zajímat toto:
·         Bude můj produkt úspěšný, budou mít potenciální zákazníci chuť do něj investovat?
·         V jaké cenové relaci by produkt měl být, aby zákazníci byli ochotni investovat?
·         Co by bylo vhodné zdokonalit a vylepšit?
·         Jaká cílová skupina by o produkt měla největší zájem?
·         Jaká cílová skupina by o produkt měla minimální zájem?
·         Co udělat pro to, aby se u cílové skupiny, která o produkt nemá zájem, probudil zájem?

Průzkum trhu

Agentury, které se marketingovým průzkumem trhu zabývají, obvykle zaměstnávají lidi vzdělané v oboru sociologie. Průzkum bývá buď kvalitativní, nebo kvantitativní.
Jak už sám název napovídá, kvantitativní vyžaduje větší sběr dat od co největšího počtu respondentů.  Typickým příkladem kvantitativního výzkumu je například dotazník.
Naproti tomu kvalitativní sice má menší počet respondentů, ale celkový průzkum jde mnohem více na dřeň. Zatímco u kvalitativního výzkumu není až tak striktně brán v potaz celkový profil respondentů, u kvalitativního je profil velmi podstatný. Typickým příkladem je například moderovaná diskuze.

Pro Vás je určitě důležitý kvalitativní i kvantitativní výzkum.  Firma, která výzkum zajistí, Vám samozřejmě výsledky nabídne ve srozumitelné podobě tak, aby zpětná vazby pro Vás byla co nejsrozumitelnější.
Rozhodně není na místě v tomto ohledu šetřit. Máte-li být úspěšní, musíte také investovat do zdánlivě ne tak zcela podstatných věcí.