Sexuální svoboda mladé generace: mladí experimentují s oběma pohlavími

Zatímco starší generace jsou stále ještě zatvrzele přesvědčené, že sexualita je něco, co je doslova vytesáno do kamene a že homosexualita je jakási drobná anomálie, mladá generace narozená v devadesátých letech má na sexualitu zcela odlišný názor – a věda stojí za nimi. A co víc, starší generace se tento fakt pomalu ale jistě učí akceptovat.  

·         Co říkají čísla
Statistika hovoří jasně, během roku 1990 si podle výzkumu magazínu Archives of Sexual behaviour si v tomto roce vyzkoušelo sex s partnerem stejného pohlaví asi čtyři a půl procenta mužů a tři a půl procenta žen. V roce 2014 byl tento počet u mužů osm a dvě desetiny procenta, a u žen osm a sedm desetin procenta.

Nejnovější statistika, která byla vyhotovena na počátku letošního roku, hovoří o devíti procentech u mužů a deseti procentech a třech desetinách u žen. Tento trend má očividně progresivní tendenci. Mimoto minimálně líbání s jinou ženou potvrdilo šedesát sedm procent dotázaných žen a padesát osm procent dotázaných mužů.

·         Studie sexuality odhalily
Nejzajímavější na tomto faktu je to, že se nejedná o homosexuály, kteří zvyšují tato procenta, ale o lidi s bisexuální sexuální orientací, tedy lidé, kteří jsou přitahováni jak muži, tak stejně i ženami. Bisexuální zkušenosti potvrzuje stále více lidí a větší procento lidí se také označuje za bisexuály než za homosexuály.

Avšak nezměnilo se jenom pojetí sexuality, ale i společenské přijetí, které je stále tolerantnější vůči jiným sexuálním orientacím. Mezi mladými lidmi, kteří se narodili během generace devadesátých let, dnes převládá názor, že sexuality jsou si rovny, a to až mezi sedmdesáti osmi procenty lidí v Americe a devadesáti dvěma procenty v Evropě, což je pokrok během posledních sotva dvaceti let, kdy byl tento názor populární sotva mezi jedenácti procenty obyvatel na obou kontinentech.