Do školství pouze muži

Snad odjakživa se dělal rozdíl, mezi muži a ženami. Hlavně, mezi jejich schopnostmi. Z dnešního hlediska, kdy ve školství převažuje ženský prvek a volá se po větším zastoupení mužů, je nepochopitelné, že tomu bývalo naopak.
·        Muži byli přesvědčeni, že tak náročné povolání, jakým pedagogická práce je, mohou vykonávat pouze oni.
·        V prastarém Všeobecném školním řádu je přímo stanoveno, že učitelské povolání mohou vykonávat pouze muži.
·        Ženy působily jen jako „učitelkyně“ ručních prací.

Určitá změna nastala roku 1869, kdy byl vydán nový zákon.Z jeho popudu vznikaly ženské učitelské ústavy, kde mohly ženy získat plnohodnotnou kvalifikaci. Diskriminace nadále trvala.
o   Žena – učitelka, dostávala osmdesát procent platu.
o   O pár let později, se jim platy sice dorovnaly, ale byla nastavena podmínka, že se nesmějí vdát.


Nakonec zvítězil rozum

S touto situací se nemínila smířit Františka Plamínková, česká politička, která založila roku 1903 hnutí za zrušení celibátu.
Dosáhla toho až o šestnáct let později. Tato výhra s sebou přinesla ještě jednu.

Učitelka měla nárok na mateřskou dovolenou v trvání tří měsíců, s podporou osmdesáti procent platu.

Jaký byl důvod zavedení celibátu?
1.     Tím, že se žena provdala, byla ekonomicky zajištěna od manžela. Pokud by dostávala plat, měla by zajištění dvojnásobné.
2.     Hlavním pracovištěm ženy byla domácnost. Nelze skloubit péči o rodinu a zaměstnání.
–         To, že mnoho žen pracovalo jako dělnice, živnostnice, obchodnice, zřejmě rodině nepřekáželo.

Důvod zrušení celibátu?Zcela jasný a velice rozumný.
1.     Žena, která byla osamělá, bývala zatrpklá a pociťovala vyhoření. Dříve odcházela na odpočinek a ztrácela smysl života.
2.     Ženy, které nemají rodinu, nedokáží pochopit problémy běžných lidí, a tak je neumějí správně řešit. Tento argument se týkal i svobodných, starších mužů.
A poslední důvod – v učitelkách, které se zříkají rodiny, ztrácí národ inteligentní matky.