Kniha jako všestranný pomocník a nástroj

Kniha poprvé

Na knížku je možné pohlížet jako na vynikající zdroj zábavy. Každý z nás jistě ve svém životě minimálně jedenkrát držel svazek, s nímž se mu podařilo přenést se do jiného světa nebo doby, do života někoho, kdo nás svými příhodami a životním osudem dokázal rozptýlit a přiměl zapomenout na starosti našich běžných dnů. I Kdyby se jednalo pouze a jen o postavy z povinné četby na základní škole.
Kniha je tak ideálním společníkem pro volné chvíle či momenty, kdy se necítíme příliš dobře
a potřebujeme trochu zvednout náladu.

otevřená kniha - Bible
Kniha podruhé

Mnoho knih – pokud se nebudeme zaměřovat pouze a jen na beletristické příběhy – obsahuje texty naučné, dopomáhající nám k řešení životních situací a problémů, s nimiž se zrovna potýkáme.

V knihách lze hledat odpovědi na otázky týkající se mezilidských vztahů či komunikace, ale také třeba návody na úpravu našeho bydlení či přípravu skvělé domácí bábovky, v neposlední řadě se pak na knižní publikace lze obrátit v případě, že nám scházejí nějaké zásadní informace, díky nimž budeme mít možnost dostudovat obor, kterému se momentálně věnujeme a jemuž bychom se rádi později věnovali v rovině profesního uplatnění.
Knížky tedy slouží jako studnice znalostí a vědomostí, z nichž lze během života neustále čerpat.

výbava čtenáře
Kniha potřetí

V neposlední řadě pak lze na knihu nahlížet jakožto na hmotný artefakt. Přestavuje určitou formu majetku, která v minulosti sloužila jako znamení pro odlišení chudiny od bohatých vrstev obyvatelstva. V současné době, kdy je alespoň určitá knižní tvorba dostupná širokým masám pak knihy představují možnost uspokojování touhy vlastnit, kterou tak lze naplňovat způsobem, jenž nevede k pouhému hromadění nepotřebných krámů, ale je založen na intelektuální a kulturně založené zálibě ve sbírání knižních titulů. Tyto je možné během života jedince nikoli pouze opakovaně užívat k vlastní potřebě či potěše, ale také je například odkázat dalším generacím rodinných příslušníků.

Kniha tak představuje možnost předávání kulturních tradic, která je i přes veškerý rozvoj moderních výpočetních zařízení stále oblíbenou variantou nabývání majetku a jeho předávání druhým.