Specifické a nespecifické poruchy chování

Určitě se každý setkal s termínem specifické poruchy učení. Trpí jím většinou děti, které mají problémy s ADD nebo ADHD, tedy poruchou pozornosti nebo poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou.
Mezi poruchy učení řadíme například dysgrafii (porucha psaní), dylexii (porucha čtení), dysortografii (porucha pravopisu), dyskalkulii (porucha počítání), dále se můžete setkat s dyspraxií (porucha motorických schopností), dyspinxií (porucha kreslení) a dysmůzií (porucha hudebních schopností).

Dítě trpící samozřejmě vyžadujeindividuální výukový plán.
Specifické poruchy učení jdou velmi často ruku v ruce se specifickými poruchami chování,možná jste se setkali se zkratkou SPUCH (specifické poruchy učení a chování).
 

Specifické poruchy chování

·         Týká se to především hyperaktivních dětí a dětí s hyperkinetickou poruchou.

·         Pro specifické poruchy chování je typické, že poruchy jsou v důsledku organických příčin, tedy poruchy mají neurologický podklad (v centrálním nervovém systému). To je dost zásadní informace. Když se například žák chová nevhodně je důležité určit, zda je dítě nevychované nebo zda náhodou nemá problémy neurologického charakteru. Tato diagnostika je důležitá proto, aby se zvolily vhodné výchovné postupy.
 

Nespecifické poruchy chování

Z toho plyne, že poruchy chování bez organických příčin nazýváme jako nespecifické poruchy chování.Jejich škála je široká, stejně tak i míra patologického chování. Počínaje drobnými prohřešky a konče kriminální činnosti nezletilých.

Vraťme se ještě ke specifickým poruchám chování. Tak jako je třeba věnovat pozornost specifickým poruchám učení, je nutné věnovat se ruku v ruce specifickým poruchám chování. Pokud toto například rodiče zanedbají, může se stát, že specifické poruchy chování se dostanou do kategorie nespecifických poruch chování a resocializace je pak mnohem obtížnější.
 
Pokud je Vaše dítě nevychované, určitě stojí za to přijít na to proč. Jak? Určitě neuděláte chybu, když své dítě objednáte na vyšetření na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde provedou speciálně-pedagogickou diagnostiku.