Ubytování v Lednici můžete využít k návštěvě přehrady Nové Mlýny


Ubytování Lednice vám může poskytnout zajímavou životní zkušenost. Až budete opouštět hotelové apartmá, nepochybně zavítáte do areálu lednického zámku a přilehlého skleníku a pravděpodobně si nenecháte ujít ani prohlídku krajinného parku Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam památek UNESCO. Tím však výčet zajímavých míst nekončí, k těm nejzajímavějším patří Pavlovské vrchy (Pálava) a také údolní vodní nádrž Nové Mlýny.pohled na Pálavu a přehradu Nové Mlýny.jpg

Novomlýnská kaskáda

Turistická atraktivita jižní Moravy spočívá především v objevování přírodních krás v souvislosti s mnohaletou tradicí vinařství. Tamní krajina je na našem území výjimečná svým geomorfologickým uspořádáním, nadmořskou výškou, i polohou nedaleko soutoku Jihlavy, Svratky, Dyje a Moravy. Že je půda velmi úrodná a podnebí vhodné pro pěstování vinné révy, věděli již staří Římané, kteří zde první vinice zakládali. My bychom Vás však chtěli pozvat ke zmiňovanému říčnímu koridoru, který nemá v naší zemi obdoby. Tři řeky se tu setkávají na svém dolním toku, aby spoluvytvářely zdrojnici vodní nádrže Nové Mlýny.
Ve skutečnosti se jedná o tři vodní díla spojená v kaskádě, jejíž výstavba se datuje do přelomu 70. a 80. let minulého století. Bylo to v období „budování rozvinuté socialistické společnosti“, kdy se vládní struktury rozhodovaly o zásahu do přirozeného rázu krajiny na základě zvýšení zemědělských výnosů. Pravdou ovšem je, že se tímto způsobem zajistila ochrana před povodněmi, které byly v okolí Břeclavi velmi častým jevem. Bohužel však došlo tímto krokem také k likvidaci přibližně čtyřiceti hektarů původního lesního porostu, tzv. lužního lesa. Jeho pozůstatky jsou dnes chráněny jako přírodní výtvor a můžete se s nimi seznámit na okraji Lednicko-valtického areálu.paragliding na Pálavě.jpg
Zajímavostí této přehrady je její mělké dno. Zatímco na Vltavské kaskádě byly jednotlivé hráze stavěny v hluboce zaříznutých údolích, a kde e např. největší hloubka Orlické přehrady je 74 metrů, maximální hloubka dolní nádrže Nových Mlýnů nepřesahuje 8 metrů a té horní dokonce 4 metry.
Dnes se jedna z největších vodních ploch v Česku využívá převážně k rekreačním účelům, k rybolovu a k výrobě elektrické energie dvěma Kaplanovými turbínami v Malé vodní elektrárně Nové Mlýny.